Hava Filtresi Nedir?

otomobil hava filtresi

Hava Filtresi Nedir?

Hava filtresi, çalışmak için herhangi bir şekilde dışarıdan hava girişine ihtiyaç duyan her türlü mekanik veya elektronik cihaz veya aksamın kullanacağı havayı temizleyen önemli bir parçadır. Havada çok sayıda zerrecik, toz, ölü deri parçacıkları ve benzeri istenmeyen küçük moleküller bulunur. Kısa süreli kullanımlarda havadan kaynaklı olarak herhangi bir kirlenme meydana gelmese de, orta ve uzun vadede havadan gelen bu zerrecikler yoğun tozlanma, kirlenme ve benzeri durumlar oluşturarak makinenin çalışmasına engel olabilmektedir. Hava filtresi tam da bu noktada devreye girerek, havanın cihaza alınmadan önce istenmeyen zerreciklerden arındırılmasını sağlar. Sanayide pek çok alanda kullanılan hava filtresi, otomotiv sektöründe de en çok ihtiyaç duyulan parçalardan birisidir. Taşıtlar, her ne kadar içten yanmalı motor kullansalar da aslında yakıt ile havanın karışımı ile çalışırlar. Dolayısıyla bu noktada arabalarda motorun hava akışına ihtiyacı vardır. Hava filtresi, motorun ihtiyaç duyduğu havanın temizlenerek motora iletilmesine yardımcı olur. Hava filtresi kullanılmaması halinde birikecek toz ve zerrecikler nedeniyle motor ciddi bir oranda hasar görebilir.

Hava Filtresi Ne Demek?

hava filtresi

Havaya ihtiyaç duyarak çalışan herhangi bir mekanik veya elektronik cihazın ihtiyaç duyduğu havayı, filtreleyerek temizlemek suretiyle ileten parçaya hava filtresi adı verilir. Hava filtresi sanayi devriminden bu yana kullanılmakta olan önemli bir parçadır. Çalışırken hava ile temas halinde olan ve havayı kullanan pek çok icadın içerisinde hava filtresi kullanılmıştır. Hava filtresinin pek çok farklı tipi vardır. İlk zamanlardan beri mucitler, kullanılacak havanın temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla pamuk, kağıt, köpük ve çelik gibi çok sayıda malzemeden yardım alarak havayı filtrelemeye çalışmışlardır. Günümüzdeki hava filtreleri de büyük ölçüde aynı malzemelerden üretilmektedir.

Hava Filtresi Ne İşe Yarar?

Hava filtresinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Motorun kullanıldığı havanın temizlenmesini sağlar.
 • Motor ömrünü uzatır.
 • Kullanılan hava temizlendiği için daha fazla oksijen yükü taşır ve motorun daha verimli çalışmasına olanak sağlar.
 • Motorun kirlenmesinin önüne geçer.

Hava Filtresi Nasıl Çalışır?

Temel görevi motor için ihtiyaç duyulan havanın kir, toz ve bilumum yabancı maddeden arındırılmasını sağlamak olan hava filtresi, esasen son derece basit yapıda bir parçadır. Üretildiği malzeme veya malzeme kombinasyonlarına bağlı olarak gelen havanın filtrelenmesi amacıyla yalnızca temiz havanın geçişine olanak sağlayacak kadar dar alanlar yaratır. Ayrıca kullanılan malzemeler, kir ve tozu tutmaya ve engellemeye yönelik özelliklere sahip malzemelerden seçilir. Böylece hava filtresine temas eden her türlü yabancı madde hava filtresi üzerinde engellenirken, temiz hava ise filtreden rahatlıkla geçebilir. Ancak bu durum zaman içerisinde hava filtresinin kirlenmesine ve tıkanmasına yol açacağından, hava filtresi düzenli aralıklarla temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

Hava Filtresi Çeşitleri Nelerdir?

Hava filtresinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Hava filtrelerinin çeşitlenmesindeki en büyük sebep ise kullanılan malzemelerin farklılığıdır. Hava filtresi çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Torbalı hava filtresi
 • Panel tip hava filtresi
 • Kuru tip elyaflı hava filtresi
 • Kompakt tip hava filtresi
 • Hepa hava filtresi
 • Turbo kompresör hava filtresi
 • Gaz hava filtresi
 • Köpük hava filtresi
 • Kağıt hava filtresi

Hava Filtresi Nedir?, Araç Değerlemenin En Güvenilir Yolu

Hava Filtresinin Görevleri Nelerdir?

Hava filtresinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Motora girecek olan havanın temizlenmesini sağlamak.
 • Kir, toz ve benzeri istenmeyen yabancı maddelerin motora girişini engellemek.
 • Motorun daha verimli çalışmasına yardımcı olmak.
 • Motorun kirlenmesini engellemek.

Hava Filtresi Nerelerde Kullanılır?

Hava filtresinin kullanım alanları oldukça geniştir. Pek çok sektörde, hava filtresi kullanımına rastlamak mümkündür. Çalışmak için havaya ihtiyaç duyan herhangi bir cihaz veya parçanın temiz hava elde edebilmesi için kullanılan hava filtresi, otomotivden iklimlendirmeye, arıtma tesislerinden uçaklara, savunma sanayiinden ağır sanayiye kadar pek çok alanda aktif olarak kullanılmaktadır.

Hava Filtresi Ne Zaman Kullanılır?

Hava filtresine olan ihtiyaç, çalışmak için temiz havaya ihtiyaç duyan cihaz ve parçalardan kaynaklanmaktadır. Bu tip cihaz veya parçaların hava filtresi olmadan çalıştırılması, cihaz veya parçanın kirlenmesine, tozlanmasına, tıkanmasına ve verimsiz çalışmasına yol açmaktadır. Orta ve uzun süreli olarak cihazın hava filtresi olmadan çalıştırılması halinde tamamen bozulması bile beklenebilir. Hava filtresi, havayı cihaza girebilecek olan yabancı maddelerden arındırarak temiz havanın geçişine izin veren bir parçadır.

Hava Filtresi Hangi Aralıklarla Değiştirilmelidir?

Hava filtresinin hangi aralıklarla değiştirilmesi gerektiği; araç modeli, araç markası, aracın kaç kilometrelik mesafe kat ettiği ve hava filtresinin genel durumu ile kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel geçer olarak her 10 bin kilometre sonrasındaki periyodik bakımlarda hava filtresinin değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. 15 bin kilometreden sonra hala değişiklik yapılmamış hava filtreleri, işlevini yerine getiremez hale gelecektir.

Hava Filtresi Olmadan Araç Çalışır mı?

Hava filtresi olmadan da araç sanki hiçbir problem yokmuş gibi çalışmaya devam edecektir. Ancak dışarıdan gelen hava yeterince temiz olmadığı için, oksijen oranı az olan bu havanın kullanımıyla motorun verimliliğinde düşüş gözlemlenecektir. Ayrıca daha uzun süreli kullanımlarda hava filtresi olmamasından kaynaklı olarak motorun hızlı bir şekilde kirlenip tıkanarak zarar görme olasılığı ortaya çıkacaktır.

Hava Filtresi Bozulursa Ne Olur?

Hava filtresinin arızalanması veya tıkanması halinde motorda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Arızalı bir hava filtresi, havayı yeterince temizlemeden motora aktaracağından, motorun daha verimsiz çalışmasına ve performans kaybına yol açabilir. Bunun yanı sıra tıkanmış olan bir hava filtresi, motor ile havanın bağlantısını tamamen keserek motorun çalışmamasına neden olabilir. Bu sebeple hava filtreleri periyodik olarak bakımdan geçirilmeli, gerekli görüldüğü durumlarda değiştirilmeli veya temizlenmelidir.

Hava Filtresi Arızası Nereden Anlaşılır?

Standart bir sürüş deneyimi sırasında hava filtresinin arızalı olup olmadığı hakkında son derece tutarlı veriler toplanabilir. Özellikle araç sürüşü sırasında gaz pedalına basıldığında, normal zamanda olandan daha farklı bir şeyler hissediliyorsa hava filtresinde problem olması oldukça olasıdır. Motora giren havanın kalitesi, motorun performansını ve verimliliğini doğrudan etkiler. Buna bağlı olarak arızalı bir hava filtresi ile araç kullanıldığında ve gaz pedalına basıldığında bariz bir performans kaybı hissedilir.

Dizel Araçlarda Hava Filtresi Yağlanması Nedir?

Hava filtresinin yağlanması pek çok farklı sebepten kaynaklanabilir. Bunların başında üst kapak contasında problem olması, kompresörde sızıntı olması, motorda fazla yağ olması veya aracı sürekli yüksek devirlerde kullanılması gibi nedenler gelir. Ayrıca aracın periyodik bakımlarının aksatılması halinde hava filtresinde yağlanma riski de artmaya başlar. Bu sebeple periyodik araç bakımları düzenli olarak yaptırılmalı, hava filtresi kontrolünün yanı sıra diğer aksamlar da düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yağlanan hava filtrelerinin etkin bir temizlikten geçirilmesi gerekmektedir. Bu durum bazen aşırı yağlanma sebebiyle yeteri kadar efektif yapılamayabilir. Bu gibi hallerde ise hava filtresinin değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Araçlarda Hava Filtresi Kirli ise Ne Olur?

kirli hava filtresi

Kirli bir hava filtresi, havanın yeterince iyi temizlenmeden motora aktarılmasına izin verir. Bu istenmeyen bir durumdur. Amacı motoru kir, toz ve bilumum yabancı maddenin girişinden korumak olan hava filtresinin kirli olması, amacını doğru bir şekilde yerine getirememesine ve buna bağlı olarak da motorda performans ve verimlilik kaybına neden olur. Kirli hava filtreleri, özel temizleyici spreyler vasıtasıyla temizlenebilir. Bu spreyler içerisindeki sıvı hava filtresine püskürtülerek bir süre beklendikten sonra hava filtresindeki kirler kendisini bırakmaya başlayacaktır. Ardından soğuk su altında iyice durulanmalı ve kendiliğinden kurumaya bırakılmalıdır.

Araçlarda Hava Filtresi Tıkanırsa Ne Olur?

Hava filtresinin tıkanması, araçlar için ciddi problem oluşturacak durumlardan bir tanesidir. Hava filtresinin tıkanmış olması, motorun çalışmak için ihtiyaç duyacağı hava miktarını alamamasına yol açar. Motora giren hava son derece azalır veya aşırı tıkanma durumlarında hava girişi tamamen durabilir. Bu gibi durumlarda tıkanıklığın seviyesine bağlı olarak motorda çok ciddi performans kaybı ortaya çıkar. Hatta bazı durumlarda motorun hiç çalışmaması bile ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için hava filtreleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Şayet biriken bir kir veya toz gözleniyorsa, hava filtresinin temizliği yapılmalı ve tıkanmanın önüne geçilmelidir. Çok uzun süre temizlenmemiş hava filtrelerinin tıkanması son derece normaldir. Tıkanmış hava filtrelerini etkin ve efektif bir şekilde temizlemek oldukça zordur. Temizlik işlemini yapmak imkansız hale gelmişse hava filtresinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Hava Filtresi Nasıl Tamir Edilir?

Hava filtresi, tıkanıklık gibi durumlarda temizlenerek yeniden kullanılabilir. Temizleme işleminin son derece etkin ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. Bazı hava filtreleri tamamen temizlenemez duruma gelmiş olabilir. Buna ek olarak hava filtresinin bası aksamlarında kırılma, parçalanma veya yıpranma meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda ise hava filtresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Hava filtresi fiyatları ortalama olarak 120 TL ila 500 TL arasında değişmektedir. Her araç markasının kendisine özel bir hava filtresi yoktur. Hava filtresi markaları kendi içerisinde çeşitlidir. Tercih edilen herhangi bir hava filtresi markasından filtre satın alınarak araca takılabilir.

Açık Hava Filtresi Hangi Araçlara Takılır?

Açık hava filtresi kullanımı, benzinli ve LPG’li araçlar için uygundur. Dizel araçlarda açık hava filtresi kullanılması kesinlikle önerilmez.

Açık Hava Filtresi Araca Zarar Verir mi?

Açık hava filtreleri, standart hava filtrelerine kıyasla daha fazla açıklığa sahiptir. Bu durum motorun daha fazla hava almasını ve daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca standart hava filtrelerinin gözenekleri son derece dar olduğu için, tıkanmaları halinde temizlenmeleri çok zordur. Açık hava filtreleri ise çok daha kolay bir şekilde temizlenebilir. Açık hava filtresinin araca doğrudan zararı olmasa da yüksek hızlarda giderken yakıt tüketimini arttırdığı bilinmektedir.