Ağır Hasar Kaydı Nedir?

Hasar Kaydı

Ağır Hasar Kaydı Nedir?

Ağır hasar kaydı, herhangi bir kazaya karışmış olan bir aracın kaza sonucuna çok sayıda bölgeden ciddi hasar alması sonucu oluşturulan bir hasar kaydı türüdür. Ağır hasar kaydı yalnızca kaza değil aynı zamanda doğal afet, saldırı ve benzeri sebeplerle meydana gelen hasarların sonucu olarak da oluşturulabilmektedir. Bir aracın ağır hasar kaydı olması, araç değeri üzerinde ciddi derecede olumsuz etki meydana getirebilir. Ağır hasar kaydına sahip araçlar, onarılana kadar trafiğe çıkamamaktadır. Herhangi bir aracın ağır hasar kaydı alabilmesi için kasko değerine denk veya daha fazla hasar değeri ortaya çıkması gerekmektedir. Ağır hasar meydana gelen durumlarda kasko şartları da buna bağlı olarak değişmektedir. Bir araç kaskosuz dahi olsa aldığı hasarın boyutu Tramer sistemine kayıt edilmektedir. Ağır hasar genellikle ön taraftan alınan darbeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi, aracın hayati aksamlarının ön kaput içerisinde yer almasıdır. Ağır hasar kaydı farklı türlerde ifade edilebilmektedir. Bunlar; bedelsiz ağır hasar kaydı ve değişensiz ağır hasar kaydıdır. Bedelsiz ağır hasar kaydı, rakamsız ağır hasar kaydı veya miktar yazmayan ağır hasar kaydı olarak da bilinmektedir. Bedelsiz ağır hasar kaydında, hasar bedeli sigorta tarafından karşılanmaktadır. Değişensiz ağır hasar kaydı ise ağır hasar kaydına sahip olan araçta değiştirilen herhangi bir parça olmadığını ifade etmektedir. Bir aracın ağır hasarlı olmasına rağmen değişen parçasının olmaması genellikle şu durumlarla ortaya çıkmaktadır:

 • Ölümlü kaza sonucunda aracın yüksek tazminata mahkum edilmesi.
 • Doğal afet sebebiyle hava yastığının açılması ve araçtaki elektronik sistemlerin arızalanması.
 • İki farklı aracın parçalarının birleştirilmesi.

Ağır Hasar Kaydı Nasıl Oluşur?

Ağır hasar kaydı, aracın sigorta değerinden daha fazla hasar değerine sahip olduğu durumlarda oluşur. Yapılan oto ekspertiz incelemesinde onarım masrafının araç değerinin yüzde 70’inden fazla olduğu görülürse araç pert olarak nitelendirilir. Bu sebeple ağır hasar kaydı için araç onarım masrafı, araç değerinin %70’inden düşük olmalıdır. Ağır hasarlı araçlar onarılarak yeniden trafiğe çıkacak durumdaki araçlardır.

Ağır Hasar Kaydı Neye Göre Belirlenir?

İkinci el alım satımları sırasında arabalarda hasar sorgulama işlemi yapıldığı için aracın hasarının doğru tespit edilmesi araç değeri için önemli bir faktördür. Bir aracın hafif hasarlı mı ağır hasarlı mı yoksa pert mi olduğunun doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için tayin edilen oto ekspertiz uzmanı tarafından incelenmesi gerekmektedir. Ağır hasarlı araçlar genellikle ön taraftan darbe almış, hava yastığı açılmış ve çok sayıda parçasının değişime ihtiyacı olan araçlardır. Ancak hasar değeri, araç değerinin %70’inden fazla ise bu araç yeniden onarılamayacak seviyede nitelendirilir ve ağır hasar kaydı yerine pert kaydı yapılır.

Ağır Hasar Kaydı Bildirimi Nasıl Yapılır?

Ağır hasar kaydı yapabilmek için aracın kaskolu olması gerekmektedir. Kaza sonrası aracın hasar durumu ilgili sigorta şirketine bildirilmelidir. Ardından beş gün içerisinde hasar ihbarında bulunulmalı ve hasar boyutunun tespiti için bir oto ekspertiz uzmanı tayini talep edilmesi gerekmektedir. Eksper tarafından aracın hasar durumu tespit edildikten sonra, hasar seviyesine göre aracın kaydı yapılmaktadır.

Ağır Hasar Kaydı Yapmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ağır hasar kaydı oluşturmak için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Araca ait kasko poliçesi
 • Trafik kazası raporu
 • Ehliyet fotokopisi
 • Araç hasarlarının fotoğrafları
 • Alkol raporu
 • Araca ait ruhsat fotokopisi

Ağır Hasar Kaydı Nasıl Sorgulanır?

Ağır hasar kaydı sorgusu yapmak için araç plakasının birleşik bir şekilde yazılarak 5664’ SMS yolu ile gönderilmelidir. Tüm operatörler için uygulanabilir olan bu işlemin ücreti tüm operatörler için 9 TL olarak belirlenmiştir.

Ağır Hasar Kaydı Silinir mi?

Doğru bir şekilde işlenmiş gerçek bir ağır hasar kaydının silinmesi söz konusu değildir. Ancak bazı durumlarda yanlış hasar kaydı oluşturulabilmektedir. Bu gibi durumlarda ağır hasar kaydının sildirilmesi mümkündür. Ağır hasar kaydının sildirilebilmesi için Sigorta Bilgi Merkezi’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Ağır hasar kaydının silinebilmesi için istenen belgeler; araç plaka numarası, GSM numarası ve şase numarasıdır. Ağır hasar kaydının tarihi verilerek ağır hasar kaydının silinme işlemi başlatılabilir. Sigorta şirketi gerekli tahkikatı yaptıktan sonra ağır hasar kaydının silinmesini onaylarsa ağır hasar kaydının silinme işlemi başarıyla gerçekleştirilmiş olur.

Ağır Hasar Kaydı Trafik Sigortasını Etkiler mi?

Ağır hasar kaydı, trafik sigortasını doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Bir aracın ağır hasar kaydı bulunması, trafik sigortası primlerinin armasına sebep olmaktadır.

Sigorta

Ağır Hasar Kaydı Olan Araç Alınır mı?

Ağır hasar kaydına sahip bir aracı almak veya almamak satın alacak kişinin koşullarına ve amaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ağır hasar kaydına sahip bir aracın problem ve masraf çıkartması diğer araçlara göre daha yüksek bir ihtimaldir. Bu durum alıcı tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Bir kaza sonrasında araçtaki tek bir parçanın değişmesi ile çok sayıda parçanın değişmesi arasında güvenlik ve araç sağlığı yönünden ciddi fark bulunmaktadır. Ayrıca hasarlı araçların sigorta primleri daha yüksektir. Buna karşılık olarak ağır hasar kaydı olan bir aracı, aynı marka ve modele sahip hasarsız bir araca kıyasla çok daha ucuz fiyata almak mümkündür. Ağır hasarlı araçlar onarıldıktan sonra yeniden trafiğe çıkış izni alabildikleri için, ağır hasar kaydına sahip bir aracı satın almak için yasal yönden herhangi bir problem bulunmamaktadır. 

Ağır Hasar Kayıtlı Araca Kredi Çıkar mı?

Ağır hasar kaydına sahip araçlara kredi çıkabilmektedir. Ancak bu durum her zaman geçerli olmaya bilir. Normal şartlarda hafif hasar kaydına sahip olan araçlar için kredi çıkmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak ağır hasar kaydına sahip bir araç için bankalar bazı araştırmalar yürütebilmektedir. Bu noktada en çok dikkat edilen husus, ağır hasar kaydına sahip aracın kasko yapılabilir durumda olup olmadığıdır. 

Ağır Hasar Kaydı Aracın Değerini Ne Kadar Düşürür?

Ağır hasar kaydının araç değeri üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu etki, hasarın boyutuna ve değişen parça sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bazı araçlarda ağır hasara bağlı olarak değişen parçalar daha az hayati parçalarken, bazı durumlarda ise çok hayati parçaların değişimi söz konusudur. Değiştirilen araç parçalarının orijinallik durumları ve onarım türleri de araç değeri üzerinde etkilidir. Ağır hasar kaydı, araç değeri üzerinde %30’a kadar varan negatif etki gösterebilmektedir. Herhangi bir aracın tüm özellikleri, parçaları ve hasar durumu göz önünde bulundurularak ortalama fiyatı Arabam Kaç Para internet sitesi üzerinde yer alan araç değerleme programı tarafından tespit edilebilmektedir.

Araç Değeri

Ağır Hasar Kayı ve Pert Kaydı Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Ağır hasar kaydı ile pert kaydı arasındaki farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Ağır hasarlı araçlarda hasar masrafı araç değerinin %70’inden az iken, hasar değerinin araç değerinin %70’inden fazla olması aracın pert kaydı yapılmasına yol açar.
 • Ağır hasarlı araçlar gerekli onarım işlemlerinden sonra yeniden trafiğe çıkabilirken, pert araçlar yeniden trafiğe çıkamazlar.
 • Ağır hasar kaydına sahip araçlar onarıldıktan sonra yeniden kaskolanabilirken pert kaydına sahip araçların kasko poliçeleri sınırlandırılır.
 • Pert kaydına sahip araçların onarım masrafları genellikle aracın rayiç bedelinden daha yüksektir. Bu nedenle onarım yoluna gidilmez.