Trafik Sigortası Nedir?

kaza yapan araç

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu tarafından düzenlenmiş ve yapılması zorunlu tutulmuş bir araç sigortası türüdür. Trafik sigortası, aracın trafikte herhangi bir kazaya karışması halinde karşı tarafın masraflarının karşılanmasını sağlar. Bu masraflar içerisinde yalnızca aracın onarım ve tamirat masrafları değil aynı zamanda kaza sırasında hayatını kaybeden kişilerin defin masraflarının yanı sıra sakat kalma durumu ile çalışamaz hale gelen kişilere ödenecek olan manevi tazminat giderleri de mevcuttur. İlgili kanun tarafından yapılması zorunlu kılınmış olan trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak yasaktır. Bu yasağı uymayanlar ise para cezası ve aracın bağlanması ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Trafik sigortası, kasko ile karıştırılmamalıdır. Zira trafik sigortası ile kasko arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Trafik sigortası; sigortayı yaptıran kişinin değil, herhangi bir kaza anında karşı tarafın zararlarını ve masraflarını karşılar. Kasko ise doğrudan yaptıran kişinin mal ve can yönünden pek çok masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür. Öte yandan trafik sigortasının zorunlu olmasına karşılık kasko zorunlu değildir ve yaptırılması kişinin tercihine bırakılmıştır.

Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

Olası bir kaza durumunda karşı tarafa verilen zararları karşılayan trafik sigortasının kapsamı altındaki durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kaza anında hayatını kaybeden kişilerin defin ve cenaze masraflarının ödenmesi ile hayatını kaybeden kişinin geçindirdiği aile fertlerinin süreç içerisindeki zarar ve masraflarının karşılanması.
 • Yaralanmış olan kişilere yapılan tıbbi tedavi, ilk yardım ve acil ulaştırma hizmetlerinin karşılanması.
 • Kazada ciddi zarar görerek çalışamaz duruma gelen kişilerin ekonomik gelirlerinin güvence altına alınması.
 • Kaza anında karşı tarafa verilen zararların karşılanmasının yanı sıra üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı yoldan verilen zararların karşılanması ile ağaç, trafik lambası, tabela, direk gibi kamu mallarına verilen hasarların karşılanması.
 • Kazada karşı taraf suçlu olmasına rağmen dava açmış ise, trafik sigortası sahibinin her türlü adliye ve avukat masrafının karşılanması.

araba trafiğiTrafik Sigortası Niçin Gereklidir?

Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu ile getirilen trafik sigortası yaptırma zorunluluğundan dolayı araçların trafiğe çıkabilmeleri için gerekli olan bir sigortadır. Öte yandan yalnızca kanuni zorunluluk değil aynı zamanda olası bir kaza durumunda ortaya çıkacak maddi zararların karşılanması için de büyük önem taşıyan trafik sigortasının, her araç sahibi tarafından mutlaka yaptırılması gereklidir. Trafik sigortası yapılmaması halinde araç, trafik kontrolü sırasında para cezasına çarptırılabilir ve trafik görevlisi tarafından bağlanabilir. Ayrıca trafik sigortası olmayan bir aracın kaza yapması halinde karşı tarafa verilen tüm zararların araç sahibi tarafından karşılanması gerekecektir. Bu duruma ek olarak trafik sigortası olmadan trafiğe çıktığı anlaşılan bu araç için para cezası uygulanacaktır.

Trafik Sigortası Zorunlu Mudur?

Trafik sigortasının, 13.10.1983 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca her araç sahibi tarafından yaptırılması kanuni bir zorunluluktur.

Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Trafik sigortası yaptırmak son derece kolaydır ve yaptırmanın pek çok yolu mevcuttur. Bütün sigorta acenteleri veya sigorta yapmakta olan banka şubeleri vasıtasıyla trafik sigortası yaptırılabilir. Ayrıca internet üzerinden de trafik sigortası yaptırmak mümkündür. Trafik sigortası yaptırmak için gerekli olan bilgi ve belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • TC kimlik numarası
 • Aracın ruhsatı
 • Aracın plakası
 • Aracın tipi ve markası
 • İnternet üzerinden yapılacak olan işlemler için isim ve soyisme ek olarak e-posta adresi ve araca ait ruhsatın seri numarası bilgileri

Trafik Sigortası Ücretli Midir?

Trafik sigortası, ücretli bir sigorta türüdür. Öte yandan trafik sigortası ücretleri son derece değişiklik gösterebilmektedir. Bu değişiklik; aracın tipine, markasına, sigorta şirketine, aracın kullanıldığı şehre ve aracın daha önce karıştığı kazalara göre olmaktadır. Bu nedenle trafik sigortasının genel geçer bir ücreti yoktur. Trafik sigortası farklı şirketler tarafından farklı ücret teklifi verilebilmektedir. Sigorta şirketleri, trafik sigortası için ücret teklifi hazırlarken pek çok faktörü göz önünde bulundurur. Bunların en başında, her şehirdeki kaza oranı gelir. Kaza oranı yüksek olan şehirlere ait araçların trafik sigorta ücretleri de aynı oranda artar. Aracın eski model olması gibi faktörler de trafik sigortasını etkileyen faktörler arasında yer alır. Bu durumun sebebi, eski model araçların teknik donanım yetersizliği nedeniyle kaza yapma riskine daha fazla sahip olmasıdır. Ayrıca araçla daha önce yapılan kaza sayıları da trafik sigortasının bedelinin artmasına yol açmaktadır.

Trafik Sigortası Kapsamı Nedir?

Trafik sigortası, suçlu olunan herhangi bir trafik kazasında karşı tarafın masraflarını karşılar. Trafik sigortası tarafından karşılanmakta olan masraflar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Karşı tarafın aracında meydana gelen maddi zararlar
 • Kaza sırasında üçüncü kişilere ait mallara (dükkân vs.) verilen maddi zararlar
 • Kaza sırasında yaşamını yitiren kişilere ait cenaze ve defin masrafları
 • Kaza sırasında yaşamını yitirenlerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ekonomik masraflar
 • Kaza sırasında yaralanan kişilere ait doktor, ilk yardım, acil ulaştırma ve ilaç masrafları
 • Kazada ağır yaralanma sebebiyle çalışamaz hale gelen kişilere ait ekonomik masraflar
 • Trafik sigortasına sahip taraf kazada suçsuz olmasına rağmen karşı tarafın açtığı davalar sırasında ortaya çıkabilecek her türlü adliye ve avukatlık masrafı.

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Trafik sigortasının ödeme yapmadığı durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Sigortalı aracın aktif seyir halinde olmadığı durumlar.
 • Trafik sigortasına sahip olan araç, meydana gelen kazada suçlu bulunmuş ise bu aracın masrafları trafik sigortası dahilinde karşılanmaz. Ayrıca araç içinde bulunan üçüncü kişilerin sağlık masrafları da trafik sigortası tarafından ödenmez.
 • Kaza yapan aracın iş için kullanılan bir araç olmasının yanı sıra kira veya benzeri gelirleri varsa, kaza sebebiyle bu gelirlerin yitirilmesinden doğacak zararlar trafik sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Römork ve benzeri araç dışı sistemlerle taşınmakta olan mallara ait maddi zararlar için ödeme yapılmaz.
 • Manevi tazminat ödemeleri için trafik sigortası tarafından verilen bir güvence yoktur.
 • Herhangi bir yanıcı veya patlayıcı maddenin araçta taşınması sebebiyle meydana gelen kaza ve hasarlar için trafik sigortası tarafından ödeme yapılmaz.
 • Çalınmış veya gasp edilmiş olan araçların yaptığı kazalarda trafik sigortası tarafından ödeme yapılmaz.
 • Bakım işlemleri için servise bırakılan araçlar tarafından yapılan kazalardan doğacak zararlar trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Söz konusu zararlardan tamamen servis hizmeti vermekte olan firma sorumludur.
 • Meydana gelen kazaya karışan araçlar aynı kişiye aitse, ikinci bir taraf mevcut bulunmadığından trafik sigortası tarafından ödeme yapılmaz.
 • Herhangi bir kazada, kazayı yapan aracın terör eylemi için kullanılmakta olduğu anlaşılırsa trafik sigortası tarafından ödeme yapılmaz.
 • Araba yarışı veya gösteri gibi faaliyetler sırasında meydana gelen kazalardan doğacak hiçbir zarar trafik sigortası tarafından karşılanmaz.
 • Yurt dışında meydana gelen hiçbir kaza için trafik sigortası tarafından ödeme yapılmaz.

Trafik Sigortası Hangi Sorunları Karşılar?

Trafik sigortasının karşılamakla yükümlü olduğu sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kazaya bağlı sağlık sorunları
 • Kazaya bağlı maddi hasarlar
 • Ölüm veya sakatlanma sonucu meydana gelen ekonomik kayıplar
 • Ölüm sonucu ortaya çıkan cenaze ve defin masrafları

Yanan Arabayı Sigorta Karşılar mı?

Arabanın yanması durumunda trafik sigortası tarafından ödeme yapılıp yapılmaması yanma durumunun şekline bağlıdır. Meydana gelen bir yangından dolayı yanan bir araç için trafik sigortası tarafından ödeme yapılır. Ancak yangın dışında meydana gelen farklı sebeplerden dolayı alev alan bir aracın masraflarının yanma teminatı tarafından karşılanması beklenir.

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile zorunlu hale getirilmiş bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortasının amacı, meydana gelen kaza ve benzeri durumlarda suçlu olunması halinde karşı tarafın kazadan dolayı yaşadığı mağduriyetleri karşılamaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesinde Hasarsızlık İndirimi Uygulanır mı?

Trafik sigortalarında hasarsızlık indirimi kapsamında toplamda 7 adet basamak bulunur. Trafiğe ilk kez çıkmakta olan bir araç, dördüncü basamakta değerlendirilmektedir. Hasarsız geçen her yıl için araç bir basamak yükselir ve hasarsızlık indirimi kazanır. Buna karşılık olarak hasarla geçmiş olan her yıl için araç bir basamak düşer ve dördüncü basamağın altındaki basamaklar için hasar artışı uygulanır.

Zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki basamakların indirim veya artış değerleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • 1.basamak: %150 artış
 • 2.basamak: %150 artış 
 • 3.basamak: %50 artış 
 • 4.basamak: Standart ücretlendirme
 • 5.basamak: %15 indirim 
 • 6.basamak: %30 indirim 
 • 7.basamak: %45 indirim 

Trafik Sigortası Olmayan Araç Kazaya Karışırsa Ne Olur?

Trafik sigortası olmayan bir aracın kazaya karışması halinde karşı tarafa verilen tüm zararların araç sahibi tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu duruma ek olarak trafik sigortası olmadan trafiğe çıktığı anlaşılan bu araç için para cezası uygulanacaktır.

Yeni Araç Alındığında Trafik Sigortası Yaptırma Süresi Ne Kadardır?

Alınan araç sıfır bir araçsa, aracın alım işlemleri sırasında trafik sigortası yaptırılması gerekmektedir. Ancak yeni alınan araç ikinci el bir araçsa, aracın noter üzerinden yapılan devir işlemlerini takip eden 15 gün içerisinde trafik sigortasının yaptırılması gereklidir. Bu süreyi aşan araçlar için trafik sigortası mevcut olmadığından trafiğe çıkma izni bulunmamaktadır.

Trafik Sigortasız Araç Kullanmanın Cezası Var mıdır?

2021 yılı itibariyle trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlara 144 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Ceza bedelini on beş gün içerisinde ödeyenler için %25 indirim uygulanarak ceza bedeli 108 TL olmaktadır. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlar, para cezasının yanı sıra aracın bağlanarak trafikten men edilmesi durumuyla da karşı karşıya kalabilir.

Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Hasarını da Sigorta Karşılar mı?

Trafik sigortası kapsamında yalnızca üçüncü tarafların maddi ve fiziki hasarları karşılanmaktadır. Öte yandan kaza sırasında kusursuz olan aracın trafik sigortası, kusurlu olan karşı tarafın masraflarını veya aracın kendi masraflarını karşılamaz. Kusursuz olan aracın masrafları, karşı taraftan karşılanır. Kusurlu olan araçta meydana gelen fiziksel veya maddi hasarlar ise trafik sigortası kapsamında karşılanmaz.