Araba Plakası Nasıl Değiştirilir?

araç plakası

Araba Plakası Nasıl Değiştirilir?

Plaka değiştirme işlemi, yeni bir ikinci el araba satın alırken veya başka bir şehre taşınırken yapılan bir işlemdir. Plaka değişikliği yapılabilmesi için, noterde yapılan araç satış işlemleri sırasında plaka değişimi talep edilmesi gerekmektedir. Daha sonra plaka değişimi için gerekli olan evraklar hazırlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Birimine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılan birim, ikamet adresinin yer aldığı şehirdeki birim olmalıdır. İşlemlerin yapılmasının ardından Şoförler Odası Plaka Basım Merkezinde plakanın bastırılma aşamasına geçilebilir.

Plaka Değişimi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Plaka değişimi için gerekli evraklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • TC kimlik kartı veya üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı
 • Zorun trafik sigortası poliçesi
 • Şoförler odası nakil dosyası
 • MTV borcu olmadığına ilişkin evrak
 • Araca ait diğer eski belgeler ve eski plaka
 • Geçici tescil belgesi veya noterde yapılan satış belgesinin fotokopisi veya aslı

Plaka Değiştirmenin 2021 Yılı Ücreti Nedir?

2021 yılı itibariyle plaka değiştirmenin ücreti 290 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretin içerisinde noter masrafları da dahildir. Buna ek olarak şoförler odasına 50 TL tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Buna göre plaka değiştirmenin 2021 yılı ücreti 340 TL’dir. 

Araç Plakası Nereden Değiştirilir?

Araç plakası değişimi için; öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil birimine, daha sonra da Şoförler Odası Plaka Basım Merkezine başvurulmalıdır. İkinci el araç alımı sırasında noterde plaka değişimi talep edilmediği takdirde, plaka değişimi yapılamaz.

Noterde Plaka Seçilir mi?

Plaka seçim işlemi, sistem tarafından ikamet adresine göre otomatik olarak yapılmaktadır. Buna bağlı olarak İzmir’de ikamet etmekte olan biri Ankara’dan bir araç satın alsa bile, yeni plaka İzmir’in plakası olan 35 ile başlamak zorundadır. Noterde plaka seçimi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

kırmızı araba plakası değiştiriliyor

Özel Plaka Nasıl Alınır?

Alınması planlanan özel plakanın şehir kodu, ancak ikamet adresi ile belirlenmektedir. Buna göre özel plaka alınsa bile, şehir kodunu değiştirmek mümkün değildir. Ancak bu duru, şirket arabaları için geçerli değildir. Sıfır araba satın alırken özel plaka alınmak istendiğinde öncelikle talep edilen plakanın boşta olup olmadığı Emniyet Genel Müdürlüğünden doğrudan veya internet üzerinden öğrenilmelidir. Plaka boşta ise yetkili tarafından belirlenen bağış miktarı yatırılmak suretiyle plaka rezerve edilebilmektedir. Alınan bağış makbuzu ile noter satış işlemleri yapılmalı ve işlem sırasında ilgili plakanın talep edildiği notere bildirilmelidir. Yapılan işlemin ardından noter tarafından verilen kağıtla birlikte Şoförler Odasından plaka bastırılabilir. Alınacak olan ikinci el araç için özel plaka isteniyorsa, noter işlemleri sırasında araca ait eski plakaların sökülerek notere teslim edilmesi gerekmektedir. Özel plaka için yapılacak bağış tutarı, talep edilen plakaya göre değişebilmektedir. Çok fazla talep olan plakaların bağış ücretleri de daha fazladır. Spor takımı veya siyasi parti plakaları bu duruma örnek gösterilebilir. Öte yandan çok kalabalık olan büyükşehirlerde yoğunluk nedeniyle özel plaka çıkartma işlemi daha uzun sürebilmekte ve daha pahalıya mal olabilmektedir. Özel plaka fiyatları yıllık olarak 2.500 TL ila 17.500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hangi Durumlarda Plaka Değişimi Yapılır?

Plaka değişimi; ikinci el araç alırken veya farklı bir şehre taşınırken yapılabilmektedir.

Hangi Araçların Plakası Değiştirilmez?

Aşağıda yazılı bulunan durumlardan birine sahip olan araçların plaka değişim işlemleri yapılamaz.

 • Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunması.
 • Aracın geçerli muayenesi olmaması.

Trafik Sigortası Olmayan Araçların Plakası Değiştirilir mi?

Plaka değişim işlemleri sıfır araç alımı veya ikinci el araç satışı sırasında yapılmaktadır. İkinci el araç satışlarında trafik sigortası olmaması, aracın satışına engel bir durum değildir. Buna bağlı olarak trafik sigortası olmayan araçların da plaka değişimlerinin yapılması mümkündür.

Hangi Plakalar Muayeneden Geçmez?

Muayeneden geçmesi mümkün olmayan plakalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Plakanın cam ile kaplanmış olması
 • Plakanın folyo ile kaplanmış olması
 • Plakanın okunmasını güçleştiren herhangi bir durum olması
 • Plaka üzerinde çivi ve vida benzeri uyumsuz malzemelerin bulunması
 • Plakanın boyanmış olması
 • Plaka kenar çizgisinin kesilmiş olması 
 • Plakanın şeklinin değiştirilmiş olması
 • Plaka üzerinde aşınma veya eskime olması
 • Plakanın yamulmuş, eğilmiş veya bükülmüş olması
 • Plaka üzerinde boya kalıntısı olması
 • Plaka üzerinde eksik harf veya rakam olması

Plaka Değiştirmek Araç Değerini Etkiler mi?

Plaka değişimi, kimi zaman araç değeri üzerinde etkili olabilmektedir. Bu etki bazen araç değerini arttıran olumlu bir etki iken, kimi zaman araç değerinin düşmesine de yol açabilir. Plakanın değiştirilmesi sırasında il kodunun değişmesi araç değerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Büyükşehirlere ait plaka kodlarına sahip araçların değerlerinde cüzi bir miktar artış gözlenebilmektedir. Buna ek olarak özel plakalar araç değerinin çoğu zaman artmasına yardımcı olabilmektedir. Özellikle spor takımı veya isim gibi özel plakalar, plakadaki takım veya isme sahip kişiler tarafından ilgi görmektedir.