Garantili İkinci El Araba

ikinci el araba

Garantili İkinci El Araba

Garantili ikinci el otomobil, ilgili aracın satış işlemlerinden sonra önceden belirlenmiş kriterler kapsamında satıcı ya da garantör firma tarafından garanti altına alınmış otomobillerdir. İkinci el araç satışlarındaki garanti, mekanik aksamları kapsamaktadır. Sıfır araçlar, kanunen en az 2 yıllık mekanik garantiye sahip olmak zorundadır. Buna karşılık olarak bazı araç markaları, çeşitli kriterler dahilinde söz konusu garanti süresini 3 yıldan 5 yıla kadar uzatabilmektedir. Sıfır olarak satın alınmış araçların garanti süreleri bitmeden ikinci el pazarında satışa çıkmaları, garantili ikinci el otomobil satışı olarak değerlendirilmektedir. Bu tip araçların satışı sırasında üretici garantisi ifadesi de kullanılabilmektedir. Türkiye ikinci el araç pazarında işlem görmekte olan araçların yaklaşık %15’i, garanti süresi henüz sona ermeden garantili ikinci el otomobil satışı kapsamındaki araçlardır.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğine göre, ikinci el araç satışı yapan işletmeler en az üç ay veya en az beş bin km garanti vermek zorundadır. 13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik uyarınca;  ikinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi bu garanti altındadır.

Garantili ikinci el otomobil satışları, son zamanlarda hızla artan bir trende sahiptir. Araç fiyatlarının giderek daha fazla pahalı hale gelmesinin yanı sıra eski ve garantisiz araçların sürekli problem ve mali külfet çıkartması sebebiyle garantili ikinci el otomobiller pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Garantili ikinci el bir otomobile sahip olmak, hem olası arızalara karşı mali külfeti ortadan kaldırma hem de uygun fiyatlara neredeyse sıfır sayılabilecek bir otomobile sahip olma avantajlarını beraberinde getirir.

Garantili İkinci El Araba Satışı Nedir?

Garantili ikinci el araba satışı; önceden satın alınmış olan sıfır arabaların, garanti süreleri henüz sona ermeden satışa çıkartılmaları durumudur. Bu arabaların yasal garanti süreleri bitmediği için bütün garanti hakları sabittir. El değiştiren araç ikinci el olarak değerlendirilirse de, yeni sahibi tarafından önceki garanti haklarının tamamı kullanılabilir.

Garantili İkinci El Araç Satış Kapsamı Nedir?

Garantili ikinci el araç satışlarının kapsamı, 13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik ile belirlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre garantili ikinci el araçlar, satış tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “5 bin km veya üç ay boyunca” ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmakta olan işletmenin garantisi altındadır. İkinci el motosiklet veya otomobilin, bu garanti kapsamında bulunan parçaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Motor
 • Şanzıman
 • Tork konvertörü
 • Diferansiyel
 • Elektrik Sistemi

Garantili İkinci El Satışı İçin Gereken Belgeler Nedir?

Garantili ikinci el araç satışı yaparken her aşamada dikkatli davranmak ve gerekli tüm belgelere sahip olmak, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için büyük önem taşır. Garantili ikinci el araç satışı sırasında gerekli olan evraklar, hem satıcı hem de alıcının problemsiz bir alım-satım yapabilmesi için şarttır. Bu evraklar, ekspertiz firmasına teslim edilmelidir. Garantili ikinci el araç satışında gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Vergi ilişik kesme belgesi
 • Tescil ve trafik belgesi
 • Plaka numarası
 • Noter satış belgesi
 • Trafik sigortası poliçesi
 • Vergi numarası
 • İşlemler vekil tarafından yapılacaksa vekaletname

Satılmak İstenen İkinci El Araca Nasıl Garanti Yapılır?

Garantili ikinci el araç satışı yapmakta olan ekspertiz firmaları, kendi hazırladıkları paketler doğrultusunda belirli bir ekspertiz hizmeti sonrasında garanti sunabilmektedirler. Bu sayede satılmak istenen ikinci el araçlar, ilgili ekspertiz firmaları vasıtasıyla garanti altına alınabilmektedir. Yalnızca yetki belgesine sahip kuruluşlar tarafından yapılan bilen ikinci el araç garantisi sonrasında, aracın arızalanması halinde ciddi mali külfet meydana getiren motor ve şanzıman gibi önemli parçalar teminat altına alınmış olur. Bu garanti işlemi, araçlara yapılan kaskoya benzer bir sisteme sahiptir.

Satılmak istenen ikinci el araçlara yapılan garanti sonrasında; mekanik, elektrik ve elektronik aksamla bağlantılı olan araç parçalarında meydana gelebilecek arızalar firma tarafından garantisi verilmiş süre veya mesafe boyunca garanti kapsamı altında yer alır. Buna ek olarak ücretsiz yol yardımı hizmetleri de bu garantiyle birlikte gelir.

Garantili Araç Expertizi Nedir?

Garantili araç ekspertizi ile birlikte, aracın genel durumu net bir şekilde tespit edilir. Bu tespit sonrasında ilgili yönetmelik kapsamında araç 3 ay ve 5 bin km veya 12 ay ve 20 bin km geçerli olacak şekilde garanti altına alınır. İkinci el araç satın alan kişiler, bu sayede olası arızalardan doğacak mali külfete karşı korunabilirler.

Garantili İkinci El Araba, Araç Değerlemenin En Güvenilir Yolu

Garantili 2. El Araç Satışı Sonrası Yaşanan Arızada Ne Yapılmalıdır?

Garantili 2. el bir araç satın aldıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalarda; ilgili aracın garanti altında olduğu ekspertiz firmasına başvurulur. Yönetmelikte yer alan hususlara uygun olacak biçimde şayet ortaya çıkan arıza garanti kapsamında yer alıyor ise, aracı garanti altına almış olan ekspertiz firması vasıtasıyla aracın onarım işlemleri gerçekleştirilir. Garantili 2. El araç satışı sonrasında yaşanan arızalarda izlenmesi gereken yol aşağıda sıralanmıştır.

 • Aracı garanti altına alınmış olan ekspertiz firmasına başvurulmalıdır.
 • Aracın arızası biliniyorsa firmaya iletilmeli, bilinmiyorsa tespiti istenmelidir.
 • Meydana gelen arıza garanti kapsamındaki bir aksamda ise, araç garanti kapsamında onarım için firmaya bırakılmalı ya firma tarafından gösterilen yol izlenmelidir.
 • Tamir süresi sona erdiğinde araç firmadan çalışır vaziyette teslim alınmalıdır.

Garantili 2. El Araba Satışında, Yol Yardımı Kapsamı Nedir?

Garantili 2. el araba satışlarında, ekspertiz firması tarafından sunulan çeşitli garanti paketleri bulunur. Yönetmelik tarafından belirlenmiş garanti hizmetleri dışında garanti sunan paketler de mevcuttur. Ancak hemen her paket içerisinde standart olarak bir yol yardım paketi yer almaktadır. Yol yardımı kapsamında, yolda kalmış olan otomobilin yol kenarından alınması veya gerekirse ilgili servise yönlendirilmesi hizmeti bulunur. Kaskolu sıfır bir araç için sunulan yol yardım hizmetinin aynısı, bu garanti kapsamında sunulmaktadır. Garantili 2. El araba satışlarında yol yardımı kapsamındaki hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 • Çekici hizmeti
 • Konaklama hizmeti
 • Ulaştırma hizmeti
 • Yakıt temin hizmeti
 • Yedek parça temin hizmeti
 • Tıbbi yardım hizmeti
 • Çilingir hizmet

Garantili 2. El Araç Satışında Yol Yardımı İstisnaları Nelerdir?

Garantili 2. El araç satışlarında yol yardım istisnaları arasında yurtdışı yer alır. Yol yardım hizmeti, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde verilmektedir. Ayrıca ekspertiz firması tarafından sunulmuş olan garanti paketinin içeriğinde yer alan istisnai durumlar da söz konusu yol yardımı istisnalarına dahildir.

Garantili 2. El Otomobil Satışında Garanti Süreleri Nelerdir?

Garantili 2. El otomobil satışı sırasında, kanun ve yönetmelik gereği 3 ay ya da 5 bin kilometreye kadar garanti verilmesi zorunludur. Buna ek olarak, ilgili garanti süreleri alınan paketlere göre değişim gösterebilmekte ve daha uzun sürelere yayılabilmektedir.

Garantili 2. El Otomobil Satışında Garanti KM’si Nedir?

Garantili 2. el otomobil satışlarında yapılan araç ekspertizi sonrasında verilen garanti kilometresi, garanti verildiği günden itibaren geçerli olmak üzere sayılmaya başlar. Örneğin, aracın hali hazırdaki kilometresi 10 bin ise, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca geçerli olacak olan garanti kapsamı bu araç için 15 bin kilometreye tekabül edecektir. Aracın garanti altına alınmış olduğu günden öncesinde bulunan kilometreler, garanti sonrasındaki hesaplamalara dahil edilmezler.