Engelli Sürücü Belgesi Nasıl Alınır?

noter islemleri

Engelli Sürücü Belgesi Nasıl Alınır?

Engelli sürücü belgesi bedensel olarak belli bir oranda engeli olan kişilere araç kullanabilmeleri için verilen H sınıfı sürücü belgesidir. 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe konulan Trafik yönetmeliği ile H sürücü belgesi kaldırılmıştır. H sınıfı engelli sürücü belgesi engelliler için olan özel bir ehliyet sürücü belgesi iken bugün mevcut değildir.

Yeni Trafik Yönetmeliğine Göre Engelli Sürücü Belgesi

Yeni trafik yönetmeliğine göre H sınıfı sürücü belgesi tamamen iptal edilmiş olup kişinin engellilik durumuna göre eğer uygunsa raporuna göre A ya da B sınıfından ehliyet sahibi olabilir. Yeni trafik yönetmeliğinde kişilerin engel durumu belirtilerek aşağıda belirtilen engelli ehliyet kodu yazarak ehliyet veriliyor.

Yeni yönetmeliğin en temel farklarından bir tanesi de tamamen kişiye özel olma durumudur.

Engelli Sürücü Ehliyeti Ücretli midir?

Engelli sürücü belgesi de diğer ehliyet belgeleri gibi ücretlidir. 2021 yılı için güncel fiyatlar şu şekildedir:

 • Harç için ödenen ücret: 820,10 Türk Lirası
 • Değerli kâğıt ücreti: 220 Türk Lirası
 • Polis Vakfı ücreti: 45 Türk Lirası olup toplamda ödenen ücret 1090,10 Türk Lirası tutarındadır.

Engelli Sürücü Belgesi Almanın Şartları Nelerdir?

Engelli sürücü belgesi almanın ilk koşulu engelli olan bireyin kendisinin engeli ile ilgili olan uzman hekimden rapor alınmasıdır. Bir diğer şart 18 yaşının doldurulmuş olmasıdır. A sınıfı için bu yaş sınırı 20, motosiklet için ise 21 yaş olarak belirlenmiştir. Sabıkasının temiz olması, sürücü sınavına girmiş ve geçer notu almış olması, geçmişte elinden ehliyetinin hiçbir nedenden ötürü alınmış olmaması, şahsına ait bir başka ehliyetin olmamasıdır.

Engelli Sürücü Ehliyetini Kimler Alabilir?

Engelli sürücü belgesi kriterleri karşılayan kişiler tarafından alınabilir. Engellilik oranı ise yüzde kırktır.  En az ilkokul mezunu olmak ve okuma yazma bilmek temel koşullar arasındadır. Bu kriterleri taşıyan mevcut evrakları ile başvuru yaparak ehliyet sahibi olabilirler.

Organ Nakli Olanlar Ehliyet Alabilir Mi?

Uzman görüşü alınmasına istinaden, onun öngörülerine göre böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi uygulananlar, büyük bir organ nakli yaşayanlara engelli sürücü belgesi yeni yasal mevzuatlara göre verilebilecek. Lakin yaşamsal açıdan önemli olan kişinin  organlarında eğer dekompanse yetmezliği varsa engelli sürücü belgesi hiçbir surette verilemeyecek.

A Engelli Ehliyeti Kimler Alabilir?

A sınıfında engelli ehliyetini alınan sağlık raporunda engellilik oranı yüzde kırkın altında olanlar sınava girerek alabilir. Burada önemli olan husus ise işitme engelli sürücü belgesi A sınıfı için verilemez. Burada bir diğer önemli olan husus engelliler için eğer A sınıfı engelli ehliyeti alacaklar ise öncelikle 2 yıl boyunca A2 ehliyetine sahip olmaları gerektiğidir. Sonrasında bu ehliyeti alabilirler.

A Engelli Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

A sınıfı engelli sürücü belgesi olanlar 2 tekerlekli olan sepetli ya da sepetsiz, gücünün 20 kat ağırlığına kadar olan, en fazla 35 kW gücünde olan motosikletleri kullanabilir.

B Engelli Ehliyeti Kimler Alabilir?

Tüm engelli grubunda ilgili kriterleri taşıyanlar B engelli ehliyeti alabilirler. Bu noktada trafik yönetmeliğine göre getirilen herhangi bir özel kısıtlama mevcut değildir.

B Engelli Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

B sınıfı engelli sürücü belgesi olanlar kamyonet ve otomobil kullanabilir. Bunun dışında bisiklet, motor bisiklet, 4 tekerlekli olan motosiklet, traktör de kullanabildikleri diğer araçlardır.

 

Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Engelli sağlık raporu alacak olanların ya da yenilemeye gidecek olanların öncelikli olarak sürücü beyan formu doldurarak hangi hastanede sağlık raporu alacaklar ise onu bildirmeleri gerekmektedir. Ehliyet almak isteyen engelli vatandaşlar, başvuru yaptıkları hastaneye bu form ile gittikten sonra kendi engel durumları ile ilgili branş dalına yönlendirilmektedirler. Uzman hekim tarafından engelli olan birey muayene edildikten sonra olumlu ya da olumsuz olarak bir rapor hazırlanmaktadır.  Eğer uzman hekim olumlu bir rapor vermiş ise o zaman engelli kişi heyete girer; heyet raporu ile eğer orada da bir sorun çıkmaz ise ehliyet alması ise sağlık raporu düzenlenir.

2021 yılı itibarı ile devlet hastanelerinden böyle bir rapor alınması için ödenmesi gereken doktor ücreti 50 TL değerindedir. Heyete girildiğinde ise ortalama olarak 200 ile 300 TL arasında bir ücret ödenmektedir.

Özel onaylı bir hastaneden sağlık raporu alınacak ise o zaman rakamlar biraz daha yüksektir. Hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

 

Engelli Ehliyeti Kodları Nelerdir?

Engelli sürücü belgesi kodları ne anlama geldikleri ve ne için kullanıldıkları aşağıda ifade edildiği biçimdedir:

SÜRÜCÜ/SÜRÜCÜ ADAYI VE ARAÇLARA İLİŞKİN KOD TABLOSU
(01/01/2016)
a) TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR
01. Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması
01.01. Gözlük
01.02. Kontakt Lens(ler)
01.05. Göz siperi
01.06. Gözlük veya kontakt lensler
01.07. Kişiye özel optik aygıt
02. İşitme desteği/iletişim desteği
03. Uzuvlara yönelik protez/ortez
03.01  Kol/kollar için protez/ortez
03.02  Bacak/bacaklar için protez/ortez
47.  İki tekerlekli araç kullanamaz
61. Gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat önce)
64. Araç hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.
101. Monoküler
102. Ambulans, ticari araç veya resmi araç  kullanamaz
103. Sağlık raporu yenileme süreleri
103.01  Üç ayda bir sağlık kontrolü
103.02  Altı ayda bir sağlık kontrolü
103.03  Yılda bir sağlık kontrolü
103.04  Üç yılda bir sağlık kontrolü
103.05  Beş yılda bir sağlık kontrolü
b)TRAFİK KURULUŞLARINCA KULLANILACAK  KODLAR
62. Kişinin yaşadığı yere göre …….km yarıçapı içinde veya yalnızca şehir/bölge içerisinde araç kullanabilir
63. Araçta yolcu taşıyamaz
65. En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir
66. Römorklu araç kullanamaz
67. Otoyollarda araç kullanamaz
68. Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz
69. EN 50436’ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin “69” veya “69(01.01.2016)”)
70. … tarafından verilen … No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin “70.0123456789.NL”) (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)
71. … No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin “71.987654321.HR”) (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)
73. Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir.
79. Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler
79.01. Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir.
79.02. Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir.
79.03. Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir.
79.04. Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak kullanabilir.
79.05. Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri kullanabilir.
79.06. İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg’ı geçen BE sınıfı araçları kullanabilir.
80. “24” yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz.
81. “21” yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri kullanamaz.
95. 2003/59/EC No.lu Direktif’in belirttiği profesyonel yeterlik şartını … tarihine kadar sağlayan sürücüler.
96. B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanabilir.)
97. 3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü’nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili değildir
c) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA KULLANILACAK KODLAR
104. Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir.
105. İş Makineleri
105.01 Yüzey Kazıma Makinesi
105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi)
105.03 Dozer (lastik tekerlekli)
105.04 Ekskavatör
105.05 Finişer
105.06 Forklift
105.07 Greyder
105.08 Mobil Rıhtım Vinci
105.09 Silindir
105.10 Vinç (Lastik tekerlekli)
105.11 Loder (Yükleyici)
105.12 Delik Delme ve Sondaj Makinesi
105.13 Zemin Süpürme Makinesi
105.14 Biçerdöver
105.15 İş Kamyonu
105.16 İş Makinesi (Yükleyici)
105.17 Terminal Traktör
105.18 Serdümen
105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci
105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci
105.21 Konteyner Dorse Vinci
105.22 Dolu Konteyner Makinesi
105.23 Boş Konteyner Makinesi
105.24 Akaryakıt İkmal Makinesi
105.25 Pamuk Hasat Makinesi
105.26 Pamuk Toplama Makinesi
105.27 Arazöz
105.28 Beton Pompası
105.29 Oto Kreyn
105.30 Kazıyıcı-Yükleyici
105.31 Mobil Vinç
105.32 Mack Taşıyıcı
105.33 Mıcır Serici
105.34 Asfalt Serme Makinesi
105.35 Manlift
105.36 Kaldırma Taşıma Vinci
105.37 Rotatif Kamyon(Kar savurucu)
105.38 Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi
105.39 Bezelye Hasat Makinesi
105.40 Transmikser
 d) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON TARAFINDAN KULLANILACAK  KODLAR
10. Modifiye vites
10.02 Otomatik vites
10.04 Uyarlanmış vites kolu
15. Modifiye edilmiş debriyaj
15.01 Uyarlanmış debriyaj pedalı
15.02 Manuel debriyaj
15.03 Otomatik debriyaj
15.04 Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir
20. Modifiye edilmiş fren sistemleri
20.01 Uyarlanmış fren pedalı
20.03 Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı
20.04 Tabana göre uyarlanmış fren pedalı
20.05 Eğik fren pedalı
20.06 Elle çalıştırılan fren
20.07 Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”)
20.09 Uyarlanmış park freni
20.12 Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
20.13 Diz ile harekete geçirilen fren
20.14 Harici güçle desteklenen fren sistemi
25. Modifiye hızlanma sistemi
25.01 Uyarlanmış hız pedalı
25.03 Eğik hız pedalı
25.04 Manuel hız pedalı
25.05 Diz ile harekete geçirilen hız pedalı
25.06 Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi
25.08 Soldaki hız pedalı
25.09 Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
31. Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri
31.01 Paralel pedallar ekstra seti
31.02 Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar
31.03 Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
31.04 Yükseltilmiş zemin
32. Kombine fren ve hızlanma sistemi
32.01 Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi
32.02 Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi
33. Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi
33.01 Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi
33.02 İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi
35. Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.)
35.02 Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları
35.03 Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları
35.04 Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları
35.05 Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol cihazları
40. Modifiye direksiyon
40.01. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”)
40.05. Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.)
40.06. Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu
40.09. Ayakla işletilen direksiyon
40.11. Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.)
40.14. Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi
40.15. İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi
42. Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları
42.01. Arka görüş için uyarlanmış cihaz
42.03. Yan görüş sağlayan ek iç cihaz
42.05. Kör nokta görüntüleme cihazı
42.06. Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları
43. Sürücü koltuğu pozisyonu
43.01. Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu
43.02. Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu
43.03. Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu
43.04. Kol dayanağı olan sürücü koltuğu
43.06. Ayarlanabilir emniyet kemeri
43.07. Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri
44. Motosiklet modifikasyonları
44.01. Tek elle işletilen fren
44.02. Uyarlanmış ön frenler
44.03. Uyarlanmış arka frenler
44.04. Uyarlanmış hız sistemi
44.08. Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere değebileceği  şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği,
44.09. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N)    (örneğin: “44.09(140N)”)
44.10. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”)
44.11. Uyarlanmış ayak dayama yeri
44.12. Uyarlanmış tutma kolu
45. Sadece sepetli motosiklet kullanabilir
46. Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir
47.  İki tekerlekli araç kullanamaz
50. Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir.
78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir
102. Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz

 

Yeni Trafik Yönetmeliğine göre H sınıfı ortadan kalktığı için B sınıfı ehliyet alacak olanlar tarafından hazırlanacak olan ve ehliyet almasında sorun olmayan kişilerin engel durumuna göre rapora bu kod işlenir. Akabinde de burada yer alan kodlar kişinin ehliyetine işlenir. Bu kodlar kısıtlama kodlarıdır.

Engelli Ehliyet Yenilemesi / Değişimi Nasıl Yapılır?

Engelli sürücü belgesi yenileme şu şekilde gerçekleşir. Öncelikli olarak randevu alınması gereklidir. Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından gerekli olan başvurunun yapılması gerekmektedir. Sonra alınan randevu gününde yeni hazırlanan sağlık raporu ve mevcut ehliyeti ile başvuru yapması gerekir.

Burada yenileme için hazırlanacak evraklar

 • Nüfus cüzdanı
 • Mevcut olan ehliyet
 • Sağlık raporu
 • Sabıka kaydı
 • 1 tane yeni çekilmiş biyometrik  fotoğraf
 • Kan grubu bilgisi ( eğer kimlik üzerinde yazmıyor ise)

 

Değişim işlemleri için gerekli olan evraklar şu şekildedir.

 • Değişecek olan ehliyet
 • Nüfus cüzdanı
 • İlgili sağlık biriminden alınan heyet onaylı sağlık raporu
 • Sabıka kaydı
 • Güncel tarihli 1 adet biyometrik  fotoğraf
 • Kan grubu bilgisi ( eğer kimlik üzerinde yazmıyor ise)

Yenileme işleminde olduğu gibi burada da önce üstte belirtilen adımların takip edilerek randevu alınması gerekir.

Ayrıca yenileme işlemi için de, değişim işlemi için de belirlenen ücretlerin ödenmesi gerekmektedir.